Peter A. Levine

„Regulacja emocjonalna sterująca naszym życiem jest ściśle związana z naszym ciałem”