TERAPIA PAR

Oferta terapeutyczna skierowana jest do par doświadczających

  • długotrwałego kryzysu w związku, który powoduje cierpienie jednego, obojga partnerów / małżonków lub dziecka
  • obniżenia poziomu satysfakcji w sferze intymnej oraz problemów z bliskością emocjonalną i fizyczną
  • perspektywy separacji, rozstania się / rozwodu
  • trudności w porozumieniu się i rozwiązywaniu konfliktów
  • niezaspokojenia istotnych potrzeb i oczekiwań kierowanych do partnerki/a
  • niemożności zaspokojenia istotnych potrzeb jednego z partnerów

CELE TERAPII

  • zrozumienie aktualnej sytuacji pary, możliwości i ograniczeń wynikających z tworzonej przez nich relacji
  • konstruktywne przejście przez aktualny kryzys i wzrost świadomości osobistego wkładu w relację partnerską / małżeńską
  • odkrycie źródeł konfliktów poprzez wzrost świadomości uczuć, przekonań oraz potrzeb
  • odkrycie mechanizmów podtrzymywania konfliktów oraz ich skutków dla związku (dzieci)
  • uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz komunikowania się z szacunkiem dla siebie i partnerki/a

Umów się na spotkanie