TERAPIA GRUPOWA

W terapii grupowej członkowie grupy tworzą swoisty mikrokosmos społeczny. Po pewnym czasie odzwierciedlają w grupie taki sam interpersonalny świat w jakim na co dzień żyją. Dzięki temu jest to bardzo skuteczna metoda pracy nad szeroko rozumianym rozwojem umiejętności interpersonalnych oraz przepracowaniem trudności w tworzeniu satysfakcjonujących relacji.

Motorem zmiany jest możliwość rozmowy o swoich doznaniach, uczuciach i myślach przeżywanych podczas kontaktu z innymi uczestnikami w bezpiecznych, pozbawionych krytyki czy oceny warunkach. Udzielane przez uczestników informacje zwrotne dają możliwość sprawdzenie czy to co przeżywam i czuję faktycznie ma uzasadnienie w tym co się dzieje tu i teraz, czy wynika raczej z przeszłych  doświadczeń życiowych.

Psychoterapia grupowa jest dobrą formą pomocy dla osób, które:

– mają trudność w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, związku,

– nadmiernie martwią się o to, jak są postrzegane przez innych i boją się odrzucenia,

– nie rozumieją zachowań, reakcji i uczuć innych ludzi,

– są nieśmiałe, wycofane i/lub czują się samotne,

– chcą nauczyć się wyrażać swoje zdanie i emocje nie raniąc innych.

Spotkania grupowe trwają 2-2,5 godziny, odbywają się raz w tygodniu, w grupie liczącej 6-10 osób.

 

Umów się na spotkanie