SOMATIC EXPERIENCING®

Somatic Experiencing® (SE) to metoda terapii zorientowana na ciało, służąca zrozumieniu, zapobieganiu i przezwyciężaniu traumy i jej skutków. Powstała dzięki ponad 45-letniemu doświadczeniu klinicznemu Petera A. Levine’a oraz licznym badaniom z zakresu fizjologii, psychologii, etologii, biologii i neurologii.

Metoda SE wykazała swoją wysoką skuteczność w przypadku problemów związanych z nadmiernymi reakcjami emocjonalnymi, nadpobudliwością, spadkiem lub nadmierną aktywnością seksualną, atakami paniki, niepokoju, fobii, zmniejszoną zdolnością radzenia sobie ze stresem, niezdolnością do uczenia się, do tworzenia więzi, lękami, depresją, poczuciem wyobcowania, utratą energii życiowej, bezsennością, przewlekłymi bólami, itd. Ma zastosowanie zarówno w przypadku traumy w wyniku jednorazowych wydarzeń (wypadek samochodowy, zabieg medyczny, pobyt dziecka w szpitalu katastrofy naturalne, bycie ofiarą/świadkiem przemocy), jak i tak zwanej traumy rozwojowej.

Jak podkreśla Peter A. Levine, wskutek głębokiego urazu psychicznego układ nerwowy człowieka ulega dezorientacji i nie jest zdolny do przywrócenia stanu równowagi. W efekcie u dotkniętej traumą osoby pojawiają się różnego rodzaju fiksacje i utrata naturalnej zdolności do samoregulacji pobudzenia. System nerwowy traci swą elastyczność funkcjonowania zakłócając zdolność do doświadczania życia „tu i teraz”. Na różnego rodzaju bodźce życiowe reaguje tak, jakby nadal występowało zagrożenie.

SE jest delikatną, ale jednocześnie głęboko sięgającą metodą uzdrawiania ciała i psychiki. Wszelkie odczucia w ciele czy ich brak są wskaźnikiem tego w jakim stanie jest nasz system nerwowy. Poprzez śledzenie tych odczuć możemy rozładować napięcie spowodowane traumatycznym wydarzeniem. Renegocjacja traumy poprzez SE następuje łagodnie i stopniowo – tym samym znacznie minimalizując ryzyko ponownej traumatyzacji.

Rezultatem SE jest często poczucie głębokiego kontaktu ze samym sobą, bycia obecnym i pełnym życiowej energii.