GESTALT

Praktyka terapii Gestalt

  • Wyłoniła się w drodze syntezy wielu podejść i filozoficznych koncepcji. Były wśród nich m.in. tradycyjna psychoanaliza, psychologia postaci, fenomenologia, egzystencjalizm, psychoanaliza interpersonalna, praca z ciałem, holizm, teoria pola.
  • Terapia Gestalt należy do Psychologii Humanistycznej, która ukazuje obraz zdrowego człowieka zdolnego do odrzucenia brzemienia dawnych konfliktów i prowadzenia satysfakcjonującego życia w teraźniejszości.
  • Teoria i praktyka Gestalt zawiera się w formule: „Tu i Teraz – Ja i Ty”.
  • Z filozoficznego punktu widzenia u podłoża terapii Gestalt leży obraz człowieka, który bierze życie w swoje ręce, zgodnie z zasadą samoodpowiedzialności i samoregulacji, całościowo widzi siebie oraz własne otoczenie i je aktywnie zmienia.
  • Terapia Gestalt ma na celu zwrócenie człowiekowi uwagi na sposób, w jaki zniekształca on lub zrywa kontakt ze sobą i/lub z otoczeniem.
  • Wraz ze wzrostem świadomości człowiek odzyskuje ponownie zdolność kształtowania i przeżywania kontaktów w sposób kreatywny i integrujący.