COACHING

Coaching w obszarze życia zawodowego jest oferowany wszystkim osobom, które zamierzają podjąć pracę, czy też rozpoczynają prowadzenie działaności gospodarczej. Jest to również odpowiednia propozycja dla tych, którzy aktualnie pracują w firmie lub prowadza własną działalność.

Praktycznie na każdym etapie naszej pracy wszyscy napotykamy na różnego rodzaju problemy. Z niektórymi radzimy sobie sami, ale są i takie, które nas przerastają i wewnętrznie czujemy, że pomoc drugiej osoby byłaby bardzo potrzebna. Spotkania z coachem – osobą spoza najbliższego kręgu znajomych lub rodziny, która nie jest uwikłana w różnego rodzaju układy i zależności, która potrafi zachować poufność omawianych tematów może być najlepszym rozwiązaniem do przeanalizowania obecnej sytuacji problemowej a następnie wprowadzenia zmian w życiu zawodowym lub prywatnym.

Poniżej przedstawiam najczęstsze tematy z jakimi pracuję:

Dla studentów, absolwentów, osób szukających pracy lub planujących założyć własną działalność:

Przygotowanie do procesu rekrutacyjnego.
Określenie wiodących kompetencji i motywacji sprzyjających w wyborze kierunku zawodowego.
Wybór działalności zawodowej na podstawie zidentyfikowanych predyspozycji i określeniu silnych stron.
Ustalenie planu działań potrzebnych w znalezieniu pracy.
Identyfikowanie kompetencji wymagających wzmocnienia przed podjęciem atrakcyjnej pracy.
Analiza lokalnego rynku pracy pod względem możliwości i ograniczeń.
Praca z przekonaniami ograniczającymi oraz lękami związanymi z podjęciem pracy.
Stworzenie planu rozwojowego przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.
Odnalezienie potencjalnych przyczyn nieudanych prób podjęcia pracy i wykorzystania płynącego z nich doświadczenia w przyszłości.
Praca ze stresem przed rozmowami kwalifikacyjnymi.

Dla aktywnych zawodowo, planujących zmianę pracy lub stanowiska:

Analiza doświadczenia zawodowego:
co umiem, jakie mam kwalifikacje,
co jest moją silną stroną,
co chcę zmienić, a co nie,
jak przebiegała moja ścieżka zawodowa i co z tego wynika,
jakie mam możliwości w obecnej firmie, a jakie poza nią.
Przygotowanie do procesu rekrutacyjnego.
Określenie wiodących kompetencji i motywacji sprzyjających w wyborze nowego kierunku zawodowego.
Pomoc w skutecznym przekwalifikowaniu się na nowy profil działalności zawodowej.
Przygotowanie do podjęcia pracy po dłuższym pobycie za granicą.
Wsparcie w trakcie i po utracie pracy.
Pomoc w rozwiązywaniu problemów w relacji ze współpracownikami, przełożonym lub podwładnymi.
Pomoc w szybszej i łagodniejszej adaptacji do nowych warunków po zmianie pracy lub objęciu nowego stanowiska.
Ustalanie ścieżki rozwoju zawodowego w oparciu o nowe i atrakcyjne cele.
Wspólne szukanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Masz inny problem związany ze swoją pracą? Zadzwoń lub napisz, być może uda nam się go wspólnie rozwiązać.

 

Umów się na spotkanie