Rozpoczynamy nabór do GRUPY ROZWOJU OSOBISTEGO

Grupa rozwoju osobistego prowadzona w konwencji Gestalt  z elementami Analizy Transakcyjnej, terapii narracyjnej i pracy z ciałem.

Dla kogo jest grupa?
Zapraszamy dorosłych, którzy chcieliby przyjrzeć się temu, jak radzą sobie w relacjach. W terapii grupowej członkowie grupy tworzą swoisty mikrokosmos społeczny. Po upływie odpowiedniej ilości czasu, uczestnicy grupy zaczną wchodzić w interakcje między sobą, tak samo jak z innymi osobami w swym kręgu społecznym, odzwierciedlą w grupie taki sam interpersonalny świat, w jakim żyją. Dzięki temu jest to bardzo skuteczna metoda pracy nad szeroko rozumianym rozwojem umiejętności interpersonalnych oraz przepracowaniem trudności w tworzeniu satysfakcjonujących relacji.

Podstawowe informacje organizacyjne:
ilość miejsc  (6 – 10 osób w grupie)
spotkania odbywają się, co tydzień w środy w godz. 18.00 – 20.30 (w sumie 20 spotkań)

KIEDY: Rozpoczynamy w środę 9-go września 2020r.

KOSZT: 110 zł za każde spotkanie

Osoby prowadzące:
Katarzyna Żak-Ratajczak i Iwona Raczyńska