Kobiety razem online

Kobiety razem online, to propozycja spotkań grupowych z wykorzystaniem platformy Zoom.
Każde spotkanie będzie poświęcone innej tematyce związanej z potrzebami zgłoszonymi przez uczestniczki podczas pierwszego, integracyjnego spotkania.

Learn More

Rozpoczynamy nabór do GRUPY ROZWOJU OSOBISTEGO

Dla kogo jest grupa?
Zapraszamy dorosłych, którzy chcieliby przyjrzeć się temu, jak radzą sobie w relacjach. W terapii grupowej członkowie grupy tworzą swoisty mikrokosmos społeczny. Po upływie odpowiedniej ilości czasu, uczestnicy grupy zaczną wchodzić w interakcje między sobą, tak samo jak z innymi osobami w swym kręgu społecznym, odzwierciedlą w grupie taki sam interpersonalny świat, w jakim żyją. Dzięki temu jest to bardzo skuteczna metoda pracy nad szeroko rozumianym rozwojem umiejętności interpersonalnych oraz przepracowaniem trudności w tworzeniu satysfakcjonujących relacji.

Learn More

SEP

Learn More

Certyfikat

Learn More

Certyfikat 2

Learn More

Certyfikat 3

Learn More